درباره کارخانه

شرکت B.S.Co

اکنون  به حول و قوه الهی و طی سالیان متمادی خدمت صادقانه ، با هدف رشد کیفی و با به کار گیری آخرین استاندارد ها ، تجهیزات و مصالح روز دنیا جهت ارتقای چشم افزون طراحی و ساخت بر آن شدیم گروهی از مجرب ترین مهندسان در زمینه صنعت و ساختمان را جهت ارائه خدمات و تولیدات متفاوت در مباحث طراحی نظارت و اجرا گردهم آوریم.